בית הכנסת תופס מקום מרכזי בחיי הקהילה. הנגשת בית הכנסת תאפשר לאנשים עם מוגבלות פיזית לקחת חלק בפעילות הקהילתית המתרחשת במקום. אנשים מבוגרים, נשים בהריון, נכים, יוכלו לחזור למעגל השמחות המשפחתיים והקהילתיים.

דאגה לצרכי האנשים עם מוגבלות פיזית ויישום פתרונות יעילים יאפשרו לכל אחד מבני הקהילה לקחת חלק בתפילות ובאירועים הקהילתיים.