כיצד ניתן לשמור על בטיחות עובדים עם מוגבלויות?

 בטיחות עובדים עם מוגבלויות, מי אחראי? על פי החוק, בטיחות העובדים היא באחריות "תופס המקום", כלומר על בעל המפעל או החברה לוודא כי תנאי העבודה המסופקים על ידו לכלל העובדים יאפשרו עבודה בטוחה ללא תאונות. כיצד זה נעשה? מקומות עבודה המעסיקים מעל 50 עובדים מחויבים להעסיק ממונה בטיחות שתפקידו לייעץ למנהלים בענייני בטיחות.   

חוק הנגישות המיושם בעזרת ממונה הנגישות מחייב הנגשת מקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות ואינו עוסק בבטיחות. יצירת תנאי תעסוקה בטוחים לעובדים עם מוגבלויות מחייבת התמחות מיוחדת שלא נלמדת בקורס ממוני בטיחות, מצד שני בטיחות לא נלמדת בלימודים לממוני נגישות. 

מסקנה: עובדים עם מוגבלויות לעיתים מועסקים בסביבה לא בטיחותית עבורם.

אנחנו טוענים: הדרישה לקיום תנאי עבודה בטוחים אינה תלויה בנוכחות של ממונה בטיחות או ממונה נגישות בחברה. על מקומות העבודה להיות בטוחים עבור כל העובדים.   

מה הפתרון אותו אנו מציעים ללקוחותינו כדי למלא את החלל שנוצר ולגשר על הפער בין הבטיחות וההנגשה? להכין נהלי בטיחות הלוקחים בחשבון את המוגבלות של העובד מול הסיכון הקשור בעמדת העבודה הספציפית בה הוא מועסק.   

הכנת קובץ נהלי בטיחות מקצועיים עבור אנשים עם מוגבלויות כחלק מתכנית ונהלי הבטיחות של החברה, יאפשרו גם לממוני הבטיחות וגם לממוני הנגישות בסיס טוב למלא את חובתם כלפי כלל העובדים.