האם בתי מלון, מוזאונים, אולמות ומבני ציבור אחרים מוכנים לאנשים עם מוגבלות פיזית לרגע בו תפרוץ שריפה?

חילוץ אנשים עם מוגבלות פיזית בזמן שריפה מבניינים גבוהים היא סוגיה שנדחקה לקרן זווית.

סכנת שריפה בבניין גבוה הינה בעיה רלוונטית עבור כל הדיירים ומוחשית בהרבה לאנשים עם מוגבלות פיזית שאין ביכולתם להימלט בכוחות עצמם במהירות דרך המדרגות בעת האירוע.

בניין עם 50 קומות יכול לשכן כ-2000 דיירים. בעת שריפה נדרשים כל האלפיים האנשים שחלקם הם תינוקות, ילדים וקשישים, לפנות את הבניין במהירות דרך שני חדרי מדרגות צרים.

אמצעי הלוחמה באש מתבססים על תקנות התכנון והבנייה שנכתבו לפני שנים רבות כאשר גובה בניין ממוצע היה ארבע קומות ומספר הדיירים בבניין היה קטן.

הניסיון משריפות בבתים משותפים מלמד כי אש שפורצת בדירה הנמצאת בקומה תחתונה מתפשטת מהר מאד לקומות מעל. חדר המדרגות המתמלא בעשן אינו מאפשר ירידה מהקומות העליונות והדיירים במצוקתם, מחפשים דרכים להימלט מהבניין.

מכאן נובע שהפתרונות המוצעים למילוט מבניינים גבוהים אינם יעילים ועל כל אדם לדאוג לתכנן את פינוי ומילוט משפחתו בשעת חירום על פי יכולתו וכישוריו.

לגבי חילוץ אנשים עם מוגבלות פיזית בזמן שריפה המשמעות היא שאינם יכולים לסמוך על גורם חיצוני שיציל אותם ועליהם לתכנן בקפידה את מעשיהם בעת אירוע חירום המחייב פינוי. לכן כדאי שירכשו כסא לפינוי שיהיה תמיד בהישג יד.

 Photo by Gerson Repreza on Unsplash