המשותף לבתי חולים ולמעונות לאנשים סיעודיים הוא הצורך בשיטה מהירה ובטוחה להעברת המטופלים למקום בטוח בעת חירום. פינוי חולים ואנשים סיעודיים בעזרת סדין מילוט הוא פיתרון ישים ויעיל.

בישראל אנו מבחינים בין שלושה מצבי חירום המחייבים פינוי למקום בטוח: שריפה, רעידת אדמה ומלחמה. שריפה ורעידת אדמה מחייבים הוצאת המטופלים מחוץ לבניין. איום מפני טילים מצריך העברתם של אנשים למקום מוגן בתוך המבנה. בשעת שריפה ובעת רעידת אדמה המעליות לא יפעלו ולכן יש למצוא אמצעים יעילים להורדת המטופלים במדרגות.

כיום מעט מוסדות משתמשים בפתרון יעיל וישים הקיים בשוק – סדין מילוט שמאפשר פינוי מהיר של אנשים המרותקים למיטתם. הסדין הוא באיכות מצוינת ובעלות נמוכה.

בניגוד לנראה בתמונה בה, ארבעה אנשים מפנים אדם באלונקה. באמצעות סדין מילוט,  אדם אחד בלבד יכול לפנות מטופל במדרגות בצורה נוחה ומהירה.

מסקנה: הכנסת סדין מילוט לבתי חולים, לבתים סיעודיים ומוסדות נוספים היא חובה ומאפשר מוסדות אלה להיות מוכנים לפינוי חולים, קשישים ואנשים עם מוגבלות שאין ביכולתם לנוע באופן עצמאי בעתות חירום.