שריפה בבית אבות בבני ברק

17 נפגעו מתוכם 4 באופן קשה 

להב משנה מתחנות כיבוי אש בבני ברק, חזי צפניה, סיפר שמיד עם קבלת ההודעה על השריפה בבית האבות הוזנקו למקום מפקד המשמרת וכוחות ההצלה. במקביל הוזעקו גם כוחות כיבוי מתחנות גבעתיים, רמת גן והסביבה.
גילינו מוקד אש בקומה השלישית, שהיה בתקרה ובפרוזדור. חלק מהתקרה קרסה. צינורות מיזוג קרסו, היו כבלי חשמל על הרצפה שהקשו על החילוץ.

"הכבאים שלנו פינו את הקשישים באלונקות, בכיסאות רגילים ובידיים. פינינו את כולם, היה פה נס שזה לא נגמר קשה יותר"

אמר צפינה