כיצד ניתן להתארגן לשם פינוי אנשים עם מוגבלות זמנית בעת חירום?

כאשר מדברים על אנשים עם מוגבלות מצטיירת התמונה שמדובר באנשים היושבים קבע על כסא גלגלים, אולם התמונה רחבה יותר. אנשים עם מוגבלות מתחלקים בין אנשים שמוגבלותם קבועה לאלה שמוגבלים באופן זמני.

בפוסט זה נשים דגש באנשים שמוגבלים באופן זמני. במי אם כן מדובר? הכוונה הינה לאנשים שבשל מצב מסוים, כגון: פציעות, מחלות או הריון מתקדם, לא יוכלו בעת חירום לרוץ במדרגות ולכן יזדקקו להתייחסות מיוחדת.

פינוי בחירום של כלל אוכלוסייה הנמצאת בזמן חירום בבניין קומות דורש התארגנות מוקדמת וקפדנית וכשמדובר בפינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות על כמה וכמה חשובה ומשמעותית ההתארגנות המוקדמת.

העלאת המודעות הציבורית לסוגיית פינוי אנשים עם מוגבלות זמנית וקבועה בחירום היא באג'נדה חברתית של חברת הכסא המוביל. החברה מציעה מגוון שירותים ופתרונות לחברות ומוסדות לשם קידום הסוגיה, כגון: עריכת דוח ביקורת פנים מקיף בנושא נגישות בחירום, כתיבת נוהל פינוי בחירום הכולל תוכנית לפינוי אישי – תפ"א וכן המלצה על אביזרים ישימים כמענה בשעת חירום.

חברות ומוסדות חשובים בישראל כבר רכשו את שירותנו ומוצרנו, אנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לשם קבלת מידע ויעוץ עבור השירות והפתרון הטובים והנכונים ביותר עבור חברתכם.