מפות מילוט כפריט חיוני לפינוי אנשים עם מוגבלות. מזמן ברור לכולם שמפת מילוט היא פריט חיוני. בתי מלון, מקומות עבודה, מוסדות ציבור ומקומות נוספים, כולם דואגים להצבת מפות מילוט ברחבי הבניין.

אולם למפות מילוט קיים יעוד נוסף שלגביו אין התייחסות – סימון דרכי פינוי ומילוט לאנשים עם מוגבלות.

חברת הכסא המוביל המתכננת ומעצבת מפות מילוט למוסדות שונים מציעה לתכנן ולסמן אביזרי פינוי ומילוט ונתיבי מילוט המתאימים לאנשים עם מוגבלות.

המונח "אנשים עם מוגבלות" מתייחס למגוון של מוגבלויות. לשם כך חברתנו מקדמת כתיבה של תכנית לפינוי אישי – תפ"א, עבור עובדים ואורחים השוהים בבניין. התייחסות של צוותי החירום והבטיחות לפינוי אנשים עם מוגבלות היא חיונית עבור הצלתם בעת חירום.

צרו אתנו קשר, כך נוכל לעזור לארגונכם להתארגן בהתאם: מפת מילוט מתוכננות באופן מקצועי ע"י ממונה בטיחות אש בכיר הכוללת התייחסות לאנשים עם מובלות, אביזרים ותכניות לפינוי אישי בעתות חירום.