תקנות שוויון זכויות ותקנות תכנון הבנייה
מחייבות להנגיש בית תפילה

התקנות מפורטות ומגדירות כיצד יש לבצע את ההנגשה הלכה למעשה.
במדור זה נביא תמונות המתארות דוגמאות כיצד בתי כנסת שונים מתייחסים לנגישות.

Q
חוסר במשטח מסמרות מישושיות לסימון מדרגות לכבדי ראייה
R
מישור משופע מתאים לכיסאות גלגלים
Q
מדרגה שאינה מאפשרת עלייה לכסא גלגלים – נדרש שיפוע
R
כניסה רחבה המתאימה לכסאות גלגלים