הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש: כיבוי האש

רשויות כיבוי האש מסכמות את הפעולות שיש לעשות מול סכנת אש בשלושה כללים פשוטים:

מנע את האש

כבה את האש

פנה את האנשים מהבניין הבוער

היום אסביר על הפעולה השנייה – כיבוי האש

לדעת גורמי מקצוע, האמצעים הקיימים בידי האדם הממוצע (מטף, צינור מים, דלי ) אינם מספיקים על מנת לכבות אש המיתמרת מעל לגובה 60 ס"מ.

החומרים הכימיים הנמצאים כיום בריהוט, בציוד המחשוב, בצבע שעל הקירות, בבידוד ובציפוי הקירות החיצונים, דליקים ביותר וגורמים להתפשטות מהירה מאד של האש. לכן, פינוי מאזור הסכנה חייב להתבצע תוך 4 דקות, לאחר מכן לא ניתן להשתלט על האש באמצעים הפשוטים.

לכבאים לוקח בממוצע כ-15 דקות להגיע למקום השריפה. לאחר הגעתם, נדרשות עוד מספר דקות לפריסת הצינורות, חיבורם וטיפוס לקומה בה בוערת האש. רק אז מתחילות פעולות הכיבוי שיתמקדו לרוב במניעת התפשטות האש לסביבה הקרובה ויותירו לאש לשרוף עד תום את תכולת הדירה.

בפעם הבאה אדבר על הפעולה השלישית – פינוי האנשים מהבניין הבוער

נכתב ע"י ארנון קנדל, ממונה בטיחות ויועץ בטיחות אש לחברות ביטוח, אוניברסיטאות, חברות בנייה ומפעלים.