לפי ההנחיות של מכון צומת נדרשות לעבור שלוש שניות בין הלחיצה על מפסק הכיבוי ועד להפסקה מוחלטת של המנוע. כאשר הכסא מגיע לסוף המדרגות ונדרש לעצור אותו יש לעשות זאת מיד. שהות של שלוש שניות תגרום לכסא לפגוע בקיר שמנגד והאדם היושב בתוכו יחבל וייפצע. שהות שלוש שניות לפני עצירה יכולה לגרום לתאונה קשה.

בנוסף לכך, ישנה סכנה כי שינוי מבנה הכרטיס האלקטרוני של פיקוד המנוע ועקיפת מנגנון העצירה עלול ליצור לתקלה שתגרום לאי עצירת הכסא בשעת הצורך.

רבים פונים אלינו בשאלה מדוע אין אנו מתקינים בכסא לעליה וירידה במדרגות שלנו מנגנון של מכון צומת.

https://www.zomet.org.il

התשובה היא: בטיחות!

ברגע שאנו משנים מעגלים אלקטרונים בתוך הפיקוד מוסרת אחריות היצרן על הכסא לגבי מנגנוני הבטיחות והפעלתו.

 

לפי ההנחיות של מכון צומת נדרשות לעבור שלוש שניות בין הלחיצה על מפסק הכיבוי ועד להפסקה מוחלטת של המנוע. כאשר הכסא מגיע לסוף המדרגות ונדרש לעצור אותו יש לעשות זאת מיד. שהות של שלוש שניות תגרום לכסא לפגוע בקיר שמנגד והאדם היושב בתוכו יחבל וייפצע. שהות שלוש שניות לפני עצירה יכולה לגרום לתאונה קשה.

בנוסף לכך, ישנה סכנה כי שינוי מבנה הכרטיס האלקטרוני של פיקוד המנוע ועקיפת מנגנון העצירה עלול ליצור לתקלה שתגרום לאי עצירת הכסא בשעת הצורך.