נגישות בזמן חירום

בדיקת המונח: "נגישות בזמן חירום" מעלה בגוגל שני אתרים בלבד 
אתר ממשלתי  – נציבות שוויון זכיות לאנשים עם מוגבלות
והאתר של חברת הכסא המוביל.

מה המשמעות של ממצא זה? אנשים לא מחפשים את המונח הזה באינטרנט ואנשים לא מודעים לבעייתיות של פינוי אנשים עם מוגבלות בשעת חירום. נכון, יש הרבה מה לקדם בסוגיית הנגישות בישראל אך משום מה נגישות  בחירום לא מצליחה לעלות על סדר היום.

זמן חירום בישראל הוא שגרתי הוא איננו זמן עתידי, דמיוני ויוצא מן הכלל. מעניין מדוע האנשים עם מוגבלות לא נאבקים להעברת חוק המחייב את התייחסות המדינה לפינוי שלהם בעת חירום: שריפה או הפצצה ובכך להשוותם לשאר האוכלוסייה.

מחלקת הנגישות בעיריית הרצליה הצליחה להעביר מהלך מעורר הערכה והשראה. המחלקה יצרה תהליך בו לקחו חלק מחלקות שונות בעירייה. תהליך שבסופו נרכשו מחברת הכסא המוביל כסאות לפינוי בחירום. המחלקה לא הסתפקה בכך וגם הטמיעה נוהל לפינוי אישי – תפ"א, המותאם לכל עובד עירייה עם מוגבלות וכן נוהל לתושבים עם מוגבלויות הפוקדים את העירייה.

מדוע עיריות ומוסדות אחרים אינם פועלים כפי שפעלה מחלקת הנגישות בהרצליה ובוחרים לעצום את העיניים? 

פוסט זה מיועד לכם

אנא פנו לארנון קנדל לשיחה ויעוץ

מבטיחים לעזור לקדם את סוגיית
נגישות בחירום אצלכם.

v

052-2203250

פוסט זה מיועד לכם

אנא פנו לארנון קנדל לשיחה ויעוץ

מבטיחים לעזור לקדם את סוגיית
נגישות בזמן חירום אצלכם.