מפות מילוט למלונות

מפות מילוט למלונות הם מרכיב מרכזי וחשוב בפינוי אנשים בעת שריפה. בנוסף לדרישה החוקית מטעם כיבוי אש בהצגת מפת מילוט בכל אחד מחדרי המלון, האחראים על הבטיחות ברשתות מלונות גדולים וכן במלונות בינוניים וקטנים מבינים את החשיבות הרבה בלהעניק לאורחים את מירב הכלים להכנה ולהתגוננות בשעת שריפה.

אחד האתגרים המרכזיים בהכנת מפות מילוט למלונות הוא שרטוט נתיבי בריחה נכונים ביחס למיקום בו החדר נמצא במציאות. כאשר המפה מבוססת על מפה אדריכלית, המייצגת מצב קפוא של המציאות, הרי שנתיבי המילוט של 50% מהחדרים (בדרך כלל החדרים הדרומיים או המזרחיים) לא ישקפו את מיקומו האמיתי של החדר, מה שעשוי לבלבל מאוד את האורחים המתאכסנים בחדרים אלה. על מנת להבין את המפה על הקורא יהיה ל"הצפינה" (לכוון את המפה לכיוון צפון) כפי שנעשה במפת דרכים. ברור שלא ניתן לעשות זאת במפת מילוט הדבוקה על הצד הפנימי של הדלת. הפתרון לבעיה אינו פשוט ולא ניתן לביצוע כאשר מעתיקים מפה אדריכלית.

דוגמה לכך ניתן לראות במפות של אותו מפלס במלון כפר גלעדי בבניין "השומרים", כאשר קיימים חמישה חדרים בכל צד של המסדרון זה מול זה. התאמת נתיבי המילוט לחדרים הנמצאים בצד שמאל חייב את מחלקת הגרפיקה שלנו ל"הפוך" את המפה האדריכלית ולשרטט מחדש את מיקומם של החדרים ביחס לצפון. 

תכנון מפות לבתי מלון הינה מלאכה הדורשת מומחיות ומקצוענות ולמחלקת מפות מילוט של חברת הכסא המוביל יש את הידע הנדרש והכלים המתאימים לשם כך.