כסא גלגלים עולה מדרגות

כסא גלגלים עולה מדרגות

כסא גלגלים עולה מדרגות    כסא גלגלים עולה מדרגות פותר את בעיית הניידות של אנשים קשישים. אוכלוסיית העולם המערבי חייה יותר שנים ובעיית הניידות של קשישים דורשת התייחסות רצינית. כסא לעליה וירידה במדרגות מאפשר לקשישים להמשיך לקחת חלק בחיים המשפחתיים והקהילתיים. חלק גדול...
פינוי עובדים עם מוגבלות בעת חירום

פינוי עובדים עם מוגבלות בעת חירום

   פינוי עובדים עם מוגבלות בעת חירום  פינוי עובדים עם מוגבלות בעת חירום מצריך הכנה כחלק מהתארגנות הכוללת לפינוי כלל השוהים בבניין בזמן החירום. לשם כך מקומות עבודה ממנים צוות חירום. במסגרת תפקידו צוות החירום מתרגל פינוי של מצב חירום מדומה. הכנות ותרגולים לפינוי מבעוד...
הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – פינוי אנשים מבניין בוער

הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – פינוי אנשים מבניין בוער

  פינוי אנשים מבניין בוער | הפעולה השלישית שיש לעשות מול סכנת האש. רשויות כיבוי האש מסכמות את הפעולות שיש לעשות מול סכנת אש בשלושה כללים פשוטים: מנע את האש כבה את האש פנה את האנשים מהבניין הבוער היום אסביר על הפעולה השלישית – פינוי האנשים מהבניין הבוער...
הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – כיבוי האש

הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – כיבוי האש

הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש: כיבוי האש רשויות כיבוי האש מסכמות את הפעולות שיש לעשות מול סכנת אש בשלושה כללים פשוטים: מנע את האש כבה את האש פנה את האנשים מהבניין הבוער היום אסביר על הפעולה השנייה – כיבוי האש לדעת גורמי מקצוע, האמצעים הקיימים בידי האדם הממוצע...
הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – מניעה

הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – מניעה

  הפעולות שיש לעשות מול סכנת האש – מניעה: רשויות כיבוי האש מסכמות את הפעולות שיש לעשות מול סכנת אש בשלושה כללים פשוטים:   מנע את האש כבה את האש פנה את האנשים מהבניין הבוער היום אסביר על הפעולה הראשונה  – מניעה מערכות גלאי עשן, מתזים וברזי כיבוי...
שריפות נגרמות בעת משחק ילדים

שריפות נגרמות בעת משחק ילדים

  שריפות נגרמות בעת משחק ילדים | סולם מילוט נייד עשוי להציל חיים שריפות נגרמות בעת משחק ילדים זו עובדה שאין להתעלם ממנה. ילדים הם סקרנים מעצם טבעם ולכן יחפשו תמיד חפצים השייכים למבוגרים על מנת לשלבם במשחקיהם. כחלק מתהליך ההתפתחות הפסיכולוגית ילדים מעוניינים...