מדוע חשובה ביקורת בטיחות בבתי מלון, מפעלים ומקומות ציבורים

מנהלים רבים טועים לחשוב כי האחריות על בטיחות העובדים היא על ממונה הבטיחות. ואין זה כך.

ממונה הבטיחות פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה – 1954. החוק מגדיר את תפקיד הממונה באופן ברור – לוודא כי העבודה מתנהלת בצורה בטוחה והעובדים לא ייפגעו.

ממונה הבטיחות אינו אחראי על שלום אורחי המלון, המתרחצים בבריכה השוהים בית הקולנוע או אולם האירועים. יתרה מזאת, לא בכל מקום עבודה קיימת חובה חוקית למינוי ממונה בטיחות. חברות ביטוח, סניפי בנקים, מרפאות, בריכות שחיה ומרכזי מחקר כדוגמא אינם מוגדרים כמפעל לפי פקודת הבטיחות בעבודה – 1970 ולכן אינם מודעים בצורך לקבלת ייעוץ מקצועי בבטיחות.

למרות שהחוק אינו מחייב את אותם ארגונים בהעסקת ממונה בטיחות האחריות על בטיחות המבקרים והעובדים בארגון נופלת על מנהלי הארגון.

פקודת הנזקין נוסח חדש קובעת בסעיף 35 כי על האחראי לפעול בצורה סבירה וזהירה בכל הקשור להתנהלות עובדיו או אורחיו. לא התנהל האחראי בצורה סבירה יואשם ברשלנות.
המסקנה פשוטה, כל מקום ציבורי רצוי לערוך מדי פעם ביקורת בטיחות ע"י יועץ בטיחות מומחה בתחום.
ביקורת בטיחות המבוצעת ע"י מומחה תעזור למנהלים לשפר את הבטיחות ומסירה במידת מה את החשש מתאונות ואירועי בטיחות.

מדוע חשובה ביקורת בטיחות גם במקומות עבודה בהם מועסק ממונה בטיחות?

מנהלים רבים חושבים בטעות כי מעצם העסקת ממונה הבטיחות מתנהלת הבטיחות בצורה אידאלית. לצערנו אין זה כך, ממוני בטיחות רבים מגיעים למפעל/חברה רק אחת לשבוע ואין בידם הזמן לבדוק את כל סוגיות הבטיחות.
במקרים רבים קיימים ניגודי אינטרסים מובנים בין ממונה הבטיחות לבין מנהלו הישיר. כתוצאה מכך אינפורמציה חשובה הקשורה לרמת הבטיחות מגיעה לידיעת הנהלת החברה רק לאחר קרות אירוע הבטיחות או התאונה.

מסקנה: ישנה חשיבות בעריכת ביקורת בטיחות ע"י יועץ בטיחות מומחה ומנוסה לפחות אחת לחמש שנים. פנו אלינו לשם קבלת הצעה לתכנים לכתיבת דוח ביקורת בטיחות.